Protocol

Protocol 1.5 meter maatschappij

Versie: 29 maart 2021

Social-distancing is een feit, wij als Streetwise houden ons dan ook aan dit protocol – in lijn met het protocol van de DDDN. Regelgeving vanuit overheidsinstanties, waaronder het RIVM worden altijd opgevolgd en gaat daarom altijd voor. Ook indien dit betekent dat dit bedrijfsprotocol niet kan worden nageleefd.

De Regio Manager is verantwoordelijk voor naleving van dit protocol. Vragen van Regio managers worden in de reguliere communicatielijn met hun leidinggevende gesteld en beantwoord.

Het niet naleven van dit protocol moet door iedereen die dit ziet direct gemeld worden via 020-2157377. Informatie die hier wordt verzameld wordt direct doorgegeven aan een directielid die waar nodig direct actie onderneemt.

Als we naar buiten gaan, dan doen we dat gezond en samen!

Gezondheid medewerkers

Medewerkers met klachten van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts of andere (mogelijke) verschijnselen van griep en/het COVID-19 virus mogen niet werken. Hetzelfde geldt als jouw huisgenoot ernstige klachten heeft zoals; koorts of benauwdheid, wanneer blijkt dat jouw huisgenoot na testen geen corona heeft kan je weer aan het werk.

Op de vestiging

 • Alle vestigingen zijn voorzien van desinfectiepakketten met daarin; desinfectie spray, doeken voor het schoonmaken van alle contactpunten, handwas instructie, schoonmaak aftekenlijst, schoonmaak instructies, handzeep, desinfecterende handgel, mondmasker en schoonmaakdoekjes voor de iPad’s.
 • De door te brengen tijd op vestigingen wordt door iedereen zo kort mogelijk gehouden. Op kantoor wordt de 1,5 meter afstand in acht genomen tot elkaar. Bij iedere ruimte staat aangegeven door hoeveel personen deze maximaal kan worden gebruikt. Knelpunten en looplijnen worden indien van toepassing met vloertape aangegeven. Daar waar mogelijk dus kort voordat de shift vertrekt pas aanwezig zijn, direct op de (werf)locatie afspreken en/of na de shift direct naar huis, dan wel de tijd op kantoor minimaliseren.
 • Bij binnenkomst is het verplicht de handen te desinfecteren.
 • Het is verlicht een mondmasker te dragen in de vestiging, het masker hoeft niet te worden gedragen indien je zit en 1,5 meter afstand kan houden tot eventuele collega’s. Het is toegestaan om een eigen aangeschafte mondmasker te dragen.
 • Werken er meerdere teams op de vestiging, dan gelden verschillende tijdsblokken. Ook indien binnen 1 team door de hoeveelheid wervers de regels niet kunnen worden nageleefd, gelden tijdsblokken. 
 • Elke medewerker ontvangt een eigen flesje handgel. Deze moet worden meegenomen op shift.
 • Elke medewerker ontvangt een eigen mondmasker. Deze moet worden meegenomen op shift.
 • Voorafgaand aan de shift worden alle iPad’s schoongemaakt. Op shift worden de handgel, mondmasker, desinfectie doekjes en de “1.5 meter-mat” meegenomen.
 • Bijeenkomsten, trainingen, werfweekenden en/of borrels op kantoor, maar ook buiten kantoor door Streetwise georganiseerd, kunnen enkel georganiseerd worden na toestemming van de Regio Manager.
 • Werkplekken (bureaus) staan 1,5 meter uit elkaar. Kan dit niet, dan wordt het aantal werkplekken beperkt door bureaus voor gebruik onklaar te maken.

Werven

 • Dagelijks wordt dit protocol besproken met de wervers ter voorbereiding op de shift.Desinfecteer jouw handen bij binnenkomst.
 • Bij de eerste keer werken ontvang je kleding en jouw werfpas. Deze neem je na de shift mee naar huis en reinig/was je zelf thuis.
 • IPads, werf-passen en andere materialen worden dagelijks meermaals gedesinfecteerd, ook gedurende de dag.
 • De deurbel bij consumenten wordt ingedrukt door gebruik te maken van een dubbelgevouwen desinfectie doekje.
 • Het mondmasker heb je op tijdens het gesprek met de consument en kan worden afgezet wanneer de consument daarmee instemt.
 • Op locatie houd je 1,5 meter afstand van collega’s en consumenten.
 • Kuchen of hoesten dient te allen tijde in de elleboog gedaan te worden.
 • Fysiek contact is uit den boze op kantoor én met de consument aan de deur of op straat
 • Handen geven of ander fysiek contact is niet toegestaan.
 • Wervers wisselen geen zaken als folders, of andere merchandise uit met de consument. Ook iPad’s worden niet uitgewisseld.
 • Tijdens het inschrijven ontvangt de consument een verificatiecode welke aan de werver wordt doorgegeven om de inschrijving volledig te maken.
 • Wervers pauzeren maximaal met zijn tweeën, niet met meer mensen.

Werflocatie

 • In de DDDN tool zijn deze risicogebieden geblokkeerd, zodat hier niet geworven kan worden.
 • De wervers mogen onder geen beding voor de ingang of in buurt gaan staan van een supermarkt en/ of andere levensmiddelenwinkel.
 • De wervers kunnen gebruik maken van openbare toiletten bijv. bij; stations, winkelcentra ed.
 • De werver houdt te allen tijde minimaal 1,5 meter afstand van de consument. Hierbij wordt de werver ondersteund door de 1,5 meter mat. Alvorens het gesprek te starten rolt hij/zij de mat uit, zodat de consument direct ziet dat de werver de 1,5 meter afstand in acht heeft genomen.
 • Extra zorg wordt gehouden voor de kwetsbare groepen (hierbij wordt bedoeld, maar niet uitsluitend consumenten boven de 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem). De werver spreekt deze consument niet aan, dan wel beëindigd bij twijfel over de gezondheid van de consument of op verzoek van de consument het gesprek direct.
 • Bij deur-aan-deur werving is naar ‘binnen’ gaan verboden.
 • Bij deur-aan-deur werving bestaat een shift maximaal uit 4 Streetwisers.
 • Bij straatwerving bestaat een shift maximaal uit 3 Streetwisers.

Klachten

Consumenten die een klacht hebben over de werving ten tijde van corona worden doorverwezen naar 020-2157377. Dit telefoonnummer is hiervoor opengesteld tot 21uur.

Contact met corona patiënten

 • Indien er contact is binnen 1,5 meter met een consument besmet met het COVID-19 virus (positief getest) en dit is bekend, dan gelden de volgende regels:
 • De werver stopt de werkdag direct en vermijdt fysiek contact met consument en collega’s (hierbij wordt de norm van 1,5 meter afstand in acht genomen).
 • De werver wast gelijk zijn handen volgens RIVM-richtlijnen en doet de werfattributen in een afsluitbare zak en knoopt deze dicht.
 • De werver informeert zijn Sales/Regio Manager en wordt gelijk naar huis gestuurd en volgt het protocol van het RIVM.
 • De werver informeert direct de Covid lijn over het voorval via telefoonnummer 020-2157377.
 • De Regio Manager belten overlegt of directe verdere escalatie noodzakelijk is en informeert HR via salaris@streetwise.nl
 • Pas bij negatief test resultaat of na het verlopen van de incubatietijd mag de werver weer beginnen met werken. 

Vervoer

 • Dringend advies voor gebruik van het openbaar vervoer is dat dit moet worden geminimaliseerd tot noodzakelijk vervoer.
 • Waar mogelijk wordt thuisgewerkt. Is dit niet mogelijk zoals bij de shifts, dan heeft eigen vervoer de voorkeur (fiets, auto, lopen e.d.). Is dat niet mogelijk, dan kan het openbaar vervoer worden gebruikt.
 • Bij het gebruiken van een voertuig is een mondmasker altijd verplicht wanneer er meerdere mensen in één auto reizen (maximaal 2 personen ub eeb oersibebauto & maximaal 4 personen in een bedrijfsbus)
 • Indien beide situaties niet mogelijk zijn omdat de plantool geen ruimte biedt voor locaties dichtbij en per Streetwise auto en/of eigen vervoer niet beschikbaar is, kan ook het openbaar worden gebruikt. Hierbij gelden vanuit Streetwise de volgende verplichtingen:
 • Reis je als groep, dan reis je buiten de spits (tussen 06:30 en 9:00& tussen 16:30 en 18:30 uur) , de reis dient uiterlijk beëindigd te zijn voor de start van de spits;
 • Na het reizen van het openbaar vervoer, worden direct de handen gereinigd;
 • Gebruik van een persoonlijk mondkapje is verplicht in het openbaar vervoer;
 • Het is niet toegestaan om in bedrijfskleding met OV te reizen